Young Bilderberg Conferentie Kasteel Nyenrode Young Bilderberg Conferentie Young Bilderberg Conferentie Young Bilderberg Conferentie Young Bilderberg Conferentie
Young Captain AwardYoung Bilderberg Conferentie
Young Bilderberg Conferentie
Denktank van de Stichting Young Captain


haakje Jaarlijks treft een bijzondere groep jonge, invloedrijke Nederlandse topmanagers elkaar op Nyenrode. Samen met gezaghebbende representanten van het bedrijfsleven, de publieke sector en wetenschap gaan zij vraagstukken te lijf op het snijvlak van bedrijfsleven en samenleving.


Zij doen dat op initiatief van de Stichting Young Captain en partner Nyenrode Business Universiteit. De Young Bilderberg Conferentie is opgezet naar analogie van de Bilderberg Conferentie, het sinds 1954 bestaande besloten forum voor Europese leiders en vooraanstaande intellectuelen.

Op de conferentie staat steeds een actueel en urgent thema centraal. In 2013 was het thema 'De Wereld verdient meer' en de rol van Nederlands leiderschap. De thema's zijn ontleend aan het Handvest Nieuw Leiderschap, dat is opgesteld door een aantal Young Captains. "De wereld wacht op deze verandering", zei Alexander Rinnooy Kan, toen hij het document in ontvangst nam op de Young Bilderberg Conferentie van 2010.

Bekijk het Handvest Nieuw Leiderschap.

Wilt u meer weten over deelname?
Neem dan contact op met de Stichting Young Captain.
Niet geheim, wel besloten
De Young Bilderberg Conferentie heeft, evenals haar naamgever, een besloten karakter. Deelnemen kan alleen op uitnodiging. Young Captains, zowel winnaars als genomineerden, vormen de grootste groep. Zij kunnen geestverwanten voordragen voor deelname. Daarnaast nodigt de organisatie andere topmanagers en wetenschappers uit. Een keur aan inspirerende sprekers zorgt voor discussies vol vuur en inhoud. De afgelopen jaren waren dat onder anderen: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers, Jan-Maarten Slagter, Wout Dekker (CEO Nutreco) Alexander Rinnooy Kan en Jos Streppel.
Conferentie 2014
De Young Bilderberg Conferentie 2014 vindt plaats op 9 september a.s. in het Koetshuis van Nyenrode Business Universiteit. De conferentie gaat door waar zij vorig jaar is gebleven: De wereld verdient meer, maar krijgt het alleen niet? …. Of toch wel?! Met elkaar op weg naar werkelijk verduurzamen en het bouwen aan een circulaire economie!
Inleiders Jan Peter Balkenende, onze voormalige premier, sinds 2011 partner bij Ernst & Young en 'trekker' van de Dutch Sustainable Growth Coalition en Guido Braam, directeur van Circle Economy zetten de toon. Zij schetsen verduurzamen op macro economische niveau in internationaal perspectief en geven concrete voorbeelden van de weerbarstige praktijk van het daadwerkelijk realiseren van disruptive changes en systeem veranderingen! Lange adem, volharding en overtuiging is wat het vraagt. Aan de hand van prikkelende voorbeelden uit het bedrijfsleven, gevestigde en kleinschalige nieuwe start ups, wordt deelnemers om hun inzicht, inbreng en verfrissende ideeen gevraagd in een evenzo disruptive discussie opzet. Een conferentie waar inleiders de deelnemer inspiratie bieden en hen een actieve bijdrage vraagt in de zo noodzakelijke veranderingen in denken en handelen.
Benieuwd en geïnteresseerd in de conferentie, klik hier.
Deelnemers Young Bilderberg Conferentie 2013

Bekijk alle videos »