Young Bilderberg Conferentie Kasteel Nyenrode Young Bilderberg Conferentie Young Bilderberg Conferentie Young Bilderberg Conferentie Young Bilderberg Conferentie
Young Captain AwardYoung Bilderberg Conferentie
Young Bilderberg Conferentie
Denktank van de Stichting Young Captain


haakje Jaarlijks treft een bijzondere groep jonge, invloedrijke Nederlandse topmanagers elkaar op Nyenrode. Samen met gezaghebbende representanten van het bedrijfsleven, de publieke sector en wetenschap gaan zij vraagstukken te lijf op het snijvlak van bedrijfsleven en samenleving.


Zij doen dat op initiatief van de Stichting Young Captain en partner Nyenrode Business Universiteit. De Young Bilderberg Conferentie is opgezet naar analogie van de Bilderberg Conferentie, het sinds 1954 bestaande besloten forum voor Europese leiders en vooraanstaande intellectuelen.

Op de conferentie staat steeds een actueel en urgent thema centraal. In 2015 was het thema 'DE WERELD IN CONTINUE TRANSITIE. Hoe kun je je hier steeds weer op voorbereiden?' Centraal staat de vraag: hoe ga jij om met een continu veranderende wereld, hoe kan jouw organisatie zich telkens voorbereiden op - nog onbekende - volgende transities? De thema's zijn elk jaar weer ontleend aan het Handvest Nieuw Leiderschap, dat is opgesteld door een aantal Young Captains, dat moraliteit, diversiteit en duurzaamheid als De pijlers ziet voor het vernieuwen van leiderschap. De pijlers evolueren in de tijd van betekenis en invulling, maar verliezen niet hun actualiteit. .

Bekijk het Handvest Nieuw Leiderschap.

Wilt u meer weten over deelname?
Neem dan contact op met de Stichting Young Captain.
De Young Bilderberg Conferentie heeft, evenals haar naamgever, een besloten karakter. Het wil een platform zijn voor vernieuwende leiders,die een bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke en economische vraagstukken in hun eigen omgeving en daarbuiten. Door gebruik te maken van elkaars expertise en ervaring, inspireren en ondersteunen zij elkaar met het implementeren van ideeën die werkelijk een verschil kunnen maken. De conferentie heeft de ambitie om overheid en bedrijfsleven te helpen transformeren naar een klimaat van prettig en succesvol zakendoen binnen de pijlers van moraliteit, duurzaamheid en diversiteit. De conferentie zoekt het actieve gesprek tussen sprekers en deelnemers. Een keur aan inspirerende sprekers zorgt voor discussies vol vuur en inhoud. De afgelopen jaren is daarin het contrast opgezocht van sprekers uit gevestigde bedrijven tegenover die van de nieuwe economie.
Young Bilderberg Conferentie 2015
Conferentie 2015
De Young Bilderberg Conferentie 2015 vindt plaats op 3 september a.s. in het Koetshuis van Nyenrode Business Universiteit. Dit jaar staat de conferentie in het teken van transitie:
'De wereld in continue transitie: Hoe kun je je hier steeds weer op voorbereiden?'
Hoe ga jij om met een continu veranderende wereld, hoe kunnen jouw organisatie en jij je telkens voorbereiden op - nog onbekende – volgende transities?

Zo'n thema verdient een eigentijdse opzet van de conferentie: over transitie moet je niet alleen praten, je moet het ook ervaren en doen! Daarom wordt de conferentie anders opgezet dan voorgaande jaren.
Deelnemers worden niet alleen geprikkeld en geïnspireerd, maar ook aangezet tot het verleggen van grenzen in denken en doen. Niet alleen met boeiende en bijzondere sprekers; maar ook met verrassende intermezzo's, debatten én eigentijdse 'tools'.
Gastsprekers zijn: Matthijs Bierman (Triodos), Olof Bik (Nyenrode Business Universiteit), Berndt Kodden (Friesland Campina), Bas Rookhuijzen (Google), Hein Schreuder (DSM), Gillian Tans (Booking.com), Patrick Vierveijzer (Leaseplan Nederland) en Richard Wagenmakers (KPMG).
Voor wie
De Young Bilderberg Conferentie is er voor en maar ook door een nieuwe generatie toekomstige leiders die een andere wijze van denken en doen hanteren over ondernemen en managen en die willen bijdragen aan een betere en duurzame wereld. Deelnemers zijn leidinggevenden in een lijn- of staffunctie, al dan niet binnen een beursgenoteerde onderneming, of in de publieke sector, die op termijn het stokje willen overnemen van de huidige generatie leiders en die volop in beweging zijn naar de top van hun organisatie.

Benieuwd en geïnteresseerd in de conferentie, klik hier.