Young Bilderberg Conference

Forum voor nieuwe denkers

Lees meer

Young Bilderberg Conferentie

Young Bilderberg Conferentie Denktank van de Stichting Young Captain.
Jaarlijks treft een bijzondere groep jonge, invloedrijke Nederlandse topmanagers elkaar op Nyenrode. Samen met gezaghebbende representanten van het bedrijfsleven, de publieke sector en wetenschap gaan zij vraagstukken te lijf op het snijvlak van bedrijfsleven en samenleving. 

Zij doen dat op initiatief van de Stichting Young Captain Nederland en partner Nyenrode Business Universiteit. De Young Bilderberg Conferentie is opgezet naar analogie van de Bilderberg Conferentie, het sinds 1954 bestaande besloten forum voor Europese leiders en vooraanstaande intellectuelen. 

Op de conferentie staat steeds een actueel en urgent thema centraal. In 2016 is het thema 'LEIDINGGEVEN IN DIGITALE TRANSFORMATIE: VISIE OP DE TOEKOMST'. Hoe zal de zorgsector binnen de komende 10 tot 20 jaar veranderen onder invloed van technologische ontwikkelingen, waarin organisaties zoals Philips, Siemens, Apple en Google een grote voortrekkersrol vervullen?

Handvest nieuw leiderschap
Bekijk het Handvest Nieuw Leiderschap.


Wilt u meer weten over deelname? 
Neem dan contact op met de Stichting Young Captain Nederland. 

Conferentie 2016

De Young Bilderberg Conferentie 2016 vindt plaats op 7 september a.s. in het Koetshuis van Nyenrode Business Universiteit. Dit jaar is het thema van de conferentie :
'Leidinggeven in Digitale Transformatie: Visie op de toekomst'

Lees meer over het programma »

Platform

De Young Bilderberg Conferentie heeft, evenals haar naamgever, een besloten karakter. Het wil een platform zijn voor vernieuwende leiders,die een bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke en economische vraagstukken in hun eigen omgeving en daarbuiten. Door gebruik te maken van elkaars expertise en ervaring, inspireren en ondersteunen zij elkaar met het implementeren van ideeën die werkelijk een verschil kunnen maken. De conferentie heeft de ambitie om overheid en bedrijfsleven te helpen transformeren naar een klimaat van prettig en succesvol zakendoen binnen de pijlers van moraliteit, duurzaamheid en diversiteit. De conferentie zoekt het actieve gesprek tussen sprekers en deelnemers. Een keur aan inspirerende sprekers zorgt voor discussies vol vuur en inhoud. De afgelopen jaren is daarin het contrast opgezocht van sprekers uit gevestigde bedrijven tegenover die van de nieuwe economie.

Voor wie 

De Young Bilderberg Conferentie is er voor en maar ook door een nieuwe generatie toekomstige leiders die een andere wijze van denken en doen hanteren over ondernemen en managen en die willen bijdragen aan een betere en duurzame wereld. Deelnemers zijn leidinggevenden in een lijn- of staffunctie, al dan niet binnen een beursgenoteerde onderneming, of in de publieke sector, die op termijn het stokje willen overnemen van de huidige generatie leiders en die volop in beweging zijn naar de top van hun organisatie. 

Benieuwd en geïnteresseerd in de conferentie, klik hier.

Young Bilderberg Conferentie 2016